Historie provozu v DMR síti brandmeister - Česká republika